Menu Zamknij

Zarząd i Rada Fundacji

Zarząd

Ewelina Kranc – Prezes Zarządu, radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także Akademii Bydgoskiej na kierunkach Administracji i Politologii, wolontariuszka, prowadzi od kilku lat działalność charytatywną na rzecz chorych na nowotwór, interesuje się podróżami, historią sztuki i językami obcymi.

Rada Fundacji

W skład Rady Fundacji wchodzą osoby – w głównej mierze nauczyciele i pedagodzy Zespołu Nr 30 Szkół Specjalnych w Bydgoszczy – powołane uchwałą fundatorów i wskazane w statucie. Realizując cele fundacji Rada Fundacji działa zgodnie z postanowieniami statutu, jego celami a także zgodnie z obowiązującym prawem.

Fundatorzy

Krzysztof Chojnacki – Współzałożyciel Fundacji, radca prawny, na co dzień wspólnik Kancelarii Chojnacki Rościszewski Kranc i Partnerzy Radcy Prawni i Adwokaci.

Tomasz Kranc – Fundator – założyciel Fundacji, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na co dzień wspólnik Kancelarii Chojnacki Rościszewski Kranc i Partnerzy Radcy Prawni i Adwokaci, interesuje się fotografią, turystyką, językami obcymi.