Menu Zamknij

Sprawozdania finansowe

Jako organizacja pożytku publicznego zamieszczamy zatwierdzone przez Zarząd Fundacji sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności za każdy rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Obowiązek ten dotyczy wszystkich organizacji pożytku publicznego, bez względu na to, czy były uprawnione do otrzymania 1,5 % podatku dochodowego od osób fizycznych, czy też nie.

Znajdziesz nas w poniższej bazie OPP (nr KRS: 0000238786) : https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/

Sprawozdanie za 2021 rok.