Menu Zamknij

Sala doświadczania świata

Wiosną 2014 r. nasza fundacja sfinansowała projekt powstania sali zajęć terapii sensorycznej dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych Nr 30 w Bydgoszczy;)

Jest to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w różnego rodzaju urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Głównym jej celem jest stwarzanie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze relaksu i pełnej akceptacji.

Głównym celem terapii jest doświadczanie świata zmysłami smaku, wzroku, słuchu, zapachu i dotyku.
Podejmując pracę w Sali Doświadczania Świata podejmujemy działania wpływające na wszechstronny rozwój poprzez stymulacje percepcji wzrokowej, słuchowej, dotykowej, węchowej, smakowej; oraz doskonalenie zmysłu równowagi.