Menu Zamknij

Jak pomagamy

  • świadczenie pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i prawnej dla niepełnosprawnych umysłowo lub chorych na nowotwór;
  • dążenie do likwidacji barier i utrudnień we wszelkich aspektach życia codziennego niepełnosprawnych umysłowo;
  • organizowanie imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rekreacyjnych;
  • organizowanie i wspieranie wszelkich form rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych umysłowo lub chorych na nowotwór;
  • kształtowanie świadomości społecznej na temat stwarzania równych szans życiowych dzieci niepełnosprawnych;
  • współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej, a także organizacjami społecznymi w budowaniu podstaw prawidłowego procesu integracji dzieci niepełnosprawnych umysłowo ze społeczeństwem;
  • dofinansowywanie wyjazdów dzieci na kolonie i obozy, leczenia w kraju i za granicą;
  • finansowanie leków dla dzieci chorych na nowotwór;
  • dofinansowywanie imprez charytatywnych;
  • nadawanie godła „RADOSNE DZIECIŃSTWO” oraz tytułu honorowego „Przyjaciela Fundacji” dla osób najbardziej zasłużonych w wspieraniu działalność Fundacji.