Menu Zamknij

O Fundacji

Fundacja „Radosne Dzieciństwo” powstała w kilka miesięcy po śmierci Grażyny Piechockiej-Kranc w celu kontynuowania dzieła naszej Patronki, to jest niesienia pomocy dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie dla wyrównywania ich szans życiowych, czynienia ich dzieciństwa radosnym, a także – w miarę sił i środków – wspomaganie dzieci chorych na nowotwór .

Działalność Fundacji jest skierowana do wszystkich, którym nie jest im obojętny los chorych dzieci i którzy przez ofiarowanie pomocy finansowej lub rzeczowej pomogą im, już na starcie doświadczonym bezmiarem nieszczęścia ciężkich chorób, odnaleźć prawdziwe znaczenie słów „radość dzieciństwa”.

Rada Fundacji, składająca się z osób zawodowo i merytorycznie przygotowanych do pomocy dzieciom niepełnosprawnym (pedagodzy i wychowawcy dzieci niepełnosprawnych), czuwa nad tym, aby pozyskiwane środki finansowe i rzeczowe trafiały bezpośrednio do najbardziej potrzebujących dzieci.

Fundacją kieruje Zarząd, który z uwagi na swe życiowe doświadczenie jest wyczulony na potrzeby osób chorych, a zarazem ze względu na swe wykształcenie i uczciwość, daje gwarancje właściwej realizacji celów Fundacji.

Podstawą działalności Fundacji są przymioty charakteryzujące naszą Patronkę – uczciwość i profesjonalizm. Działalność Fundacji oparta jest o szeroko rozumiany wolontariat. Fundacja może prowadzić również działalność gospodarczą na cele statutowe, pozwalającą pozyskiwać środki finansowe, które przeznaczone zostają natychmiast dla naszych podopiecznych.

Satysfakcją dziecięcych uśmiechów pragniemy podzielić się z tymi, którzy już nam pomogli oraz z tymi, którzy będą z nami w przyszłości. Za każda nawet najmniejszą pomoc jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Tym, których pomoc jest szczególnie doniosła, Rada Fundacji nadaje godło „Radosne Dzieciństwo” oraz honorowy tytuł „Przyjaciela Fundacji”.

Uczyńmy naszym dzieciom radosne dzieciństwo!